เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ขอนแก่น, ขอนแก่น, ประเทศไทย | มกราคม 2565

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ขอนแก่น, ขอนแก่น, ประเทศไทย | มกราคม 2565 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

ขอนแก่น เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, ขอนแก่น เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, ขอนแก่น จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, ขอนแก่น จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, ขอนแก่น พระอาทิตย์ขึ้น, ขอนแก่น พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันจันทร์
24 มกราคม 2565
06:40:30 AM
อีก 7 ชั่วโมง 19 นาที 38 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 20 นาที

วันอังคาร
25 มกราคม 2565
06:40:25 AM
อีก 1 วัน 7 ชั่วโมง 19 นาที 33 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 21 นาที

วันพุธ
26 มกราคม 2565
06:40:18 AM
อีก 2 วัน 7 ชั่วโมง 19 นาที 26 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 21 นาที

วันพฤหัสบดี
27 มกราคม 2565
06:40:10 AM
อีก 3 วัน 7 ชั่วโมง 19 นาที 18 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 22 นาที

มกราคม 2022

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันเสาร์
1 มกราคม
06:37 AM 05:47 PM 06:13 AM 06:10 PM 18 ชั่วโมง, 10 นาที 12:12 PM 05:47 AM 06:37 PM 05:20 AM 07:04 PM
วันอาทิตย์
2 มกราคม
06:37 AM 05:48 PM 06:14 AM 06:11 PM 18 ชั่วโมง, 10 นาที 12:12 PM 05:47 AM 06:38 PM 05:20 AM 07:04 PM
วันจันทร์
3 มกราคม
06:37 AM 05:48 PM 06:14 AM 06:11 PM 18 ชั่วโมง, 10 นาที 12:13 PM 05:47 AM 06:38 PM 05:21 AM 07:05 PM
วันอังคาร
4 มกราคม
06:38 AM 05:49 PM 06:14 AM 06:12 PM 18 ชั่วโมง, 11 นาที 12:13 PM 05:48 AM 06:39 PM 05:21 AM 07:05 PM
วันพุธ
5 มกราคม
06:38 AM 05:49 PM 06:15 AM 06:13 PM 18 ชั่วโมง, 11 นาที 12:14 PM 05:48 AM 06:39 PM 05:21 AM 07:06 PM
วันพฤหัสบดี
6 มกราคม
06:38 AM 05:50 PM 06:15 AM 06:13 PM 18 ชั่วโมง, 11 นาที 12:14 PM 05:48 AM 06:40 PM 05:22 AM 07:07 PM
วันศุกร์
7 มกราคม
06:39 AM 05:51 PM 06:15 AM 06:14 PM 18 ชั่วโมง, 12 นาที 12:15 PM 05:49 AM 06:41 PM 05:22 AM 07:07 PM
วันเสาร์
8 มกราคม
06:39 AM 05:51 PM 06:16 AM 06:14 PM 18 ชั่วโมง, 12 นาที 12:15 PM 05:49 AM 06:41 PM 05:22 AM 07:08 PM
วันอาทิตย์
9 มกราคม
06:39 AM 05:52 PM 06:16 AM 06:15 PM 18 ชั่วโมง, 12 นาที 12:15 PM 05:49 AM 06:42 PM 05:23 AM 07:08 PM
วันจันทร์
10 มกราคม
06:39 AM 05:52 PM 06:16 AM 06:16 PM 18 ชั่วโมง, 13 นาที 12:16 PM 05:49 AM 06:42 PM 05:23 AM 07:09 PM
วันอังคาร
11 มกราคม
06:39 AM 05:53 PM 06:16 AM 06:16 PM 18 ชั่วโมง, 13 นาที 12:16 PM 05:50 AM 06:43 PM 05:23 AM 07:09 PM
วันพุธ
12 มกราคม
06:40 AM 05:54 PM 06:16 AM 06:17 PM 18 ชั่วโมง, 14 นาที 12:17 PM 05:50 AM 06:43 PM 05:23 AM 07:10 PM
วันพฤหัสบดี
13 มกราคม
06:40 AM 05:54 PM 06:17 AM 06:17 PM 18 ชั่วโมง, 14 นาที 12:17 PM 05:50 AM 06:44 PM 05:24 AM 07:10 PM
วันศุกร์
14 มกราคม
06:40 AM 05:55 PM 06:17 AM 06:18 PM 18 ชั่วโมง, 15 นาที 12:17 PM 05:50 AM 06:44 PM 05:24 AM 07:11 PM
วันเสาร์
15 มกราคม
06:40 AM 05:55 PM 06:17 AM 06:18 PM 18 ชั่วโมง, 15 นาที 12:18 PM 05:50 AM 06:45 PM 05:24 AM 07:11 PM
วันอาทิตย์
16 มกราคม
06:40 AM 05:56 PM 06:17 AM 06:19 PM 18 ชั่วโมง, 16 นาที 12:18 PM 05:51 AM 06:45 PM 05:24 AM 07:12 PM
วันจันทร์
17 มกราคม
06:40 AM 05:57 PM 06:17 AM 06:20 PM 18 ชั่วโมง, 16 นาที 12:18 PM 05:51 AM 06:46 PM 05:24 AM 07:12 PM
วันอังคาร
18 มกราคม
06:40 AM 05:57 PM 06:17 AM 06:20 PM 18 ชั่วโมง, 17 นาที 12:19 PM 05:51 AM 06:47 PM 05:25 AM 07:13 PM
วันพุธ
19 มกราคม
06:40 AM 05:58 PM 06:17 AM 06:21 PM 18 ชั่วโมง, 17 นาที 12:19 PM 05:51 AM 06:47 PM 05:25 AM 07:13 PM
วันพฤหัสบดี
20 มกราคม
06:40 AM 05:58 PM 06:17 AM 06:21 PM 18 ชั่วโมง, 18 นาที 12:19 PM 05:51 AM 06:48 PM 05:25 AM 07:14 PM
วันศุกร์
21 มกราคม
06:40 AM 05:59 PM 06:17 AM 06:22 PM 18 ชั่วโมง, 18 นาที 12:20 PM 05:51 AM 06:48 PM 05:25 AM 07:14 PM
วันเสาร์
22 มกราคม
06:40 AM 06:00 PM 06:17 AM 06:22 PM 18 ชั่วโมง, 19 นาที 12:20 PM 05:51 AM 06:49 PM 05:25 AM 07:15 PM
วันอาทิตย์
23 มกราคม
06:40 AM 06:00 PM 06:17 AM 06:23 PM 18 ชั่วโมง, 19 นาที 12:20 PM 05:51 AM 06:49 PM 05:25 AM 07:15 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันจันทร์
24 มกราคม
06:40 AM 06:01 PM 06:17 AM 06:23 PM 18 ชั่วโมง, 20 นาที 12:20 PM 05:51 AM 06:50 PM 05:25 AM 07:16 PM
วันอังคาร
25 มกราคม
06:40 AM 06:01 PM 06:17 AM 06:24 PM 18 ชั่วโมง, 21 นาที 12:21 PM 05:51 AM 06:50 PM 05:25 AM 07:16 PM
วันพุธ
26 มกราคม
06:40 AM 06:02 PM 06:17 AM 06:24 PM 18 ชั่วโมง, 21 นาที 12:21 PM 05:51 AM 06:50 PM 05:25 AM 07:16 PM
วันพฤหัสบดี
27 มกราคม
06:40 AM 06:02 PM 06:17 AM 06:25 PM 18 ชั่วโมง, 22 นาที 12:21 PM 05:51 AM 06:51 PM 05:25 AM 07:17 PM
วันศุกร์
28 มกราคม
06:40 AM 06:03 PM 06:17 AM 06:25 PM 18 ชั่วโมง, 23 นาที 12:21 PM 05:51 AM 06:51 PM 05:25 AM 07:17 PM
วันเสาร์
29 มกราคม
06:39 AM 06:03 PM 06:17 AM 06:26 PM 18 ชั่วโมง, 23 นาที 12:21 PM 05:51 AM 06:52 PM 05:25 AM 07:18 PM
วันอาทิตย์
30 มกราคม
06:39 AM 06:04 PM 06:17 AM 06:26 PM 18 ชั่วโมง, 24 นาที 12:22 PM 05:51 AM 06:52 PM 05:25 AM 07:18 PM
วันจันทร์
31 มกราคม
06:39 AM 06:04 PM 06:17 AM 06:27 PM 18 ชั่วโมง, 25 นาที 12:22 PM 05:51 AM 06:53 PM 05:25 AM 07:19 PM