เวลาพระอาทิตย์ขึ้น กิ่วแม่ปาน, เชียงใหม่, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น กิ่วแม่ปาน, เชียงใหม่, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

เชียงใหม่ เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, กิ่วแม่ปาน เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, เชียงใหม่ จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, กิ่วแม่ปาน จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, เชียงใหม่ พระอาทิตย์ขึ้น, กิ่วแม่ปาน พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
05:51:18 AM
อีก 6 ชั่วโมง 51 นาที 34 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 14 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
05:51:33 AM
อีก 1 วัน 6 ชั่วโมง 51 นาที 49 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 14 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
05:51:50 AM
อีก 2 วัน 6 ชั่วโมง 52 นาที 6 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 14 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
05:52:06 AM
อีก 3 วัน 6 ชั่วโมง 52 นาที 22 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 14 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:48 AM 06:59 PM 05:24 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:24 PM 04:56 AM 07:51 PM 04:27 AM 08:21 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:48 AM 06:59 PM 05:24 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:24 PM 04:56 AM 07:52 PM 04:26 AM 08:21 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:48 AM 07:00 PM 05:24 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:24 PM 04:56 AM 07:52 PM 04:26 AM 08:21 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:48 AM 07:00 PM 05:24 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:24 PM 04:56 AM 07:53 PM 04:26 AM 08:22 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:48 AM 07:00 PM 05:24 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:24 PM 04:55 AM 07:53 PM 04:26 AM 08:22 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:48 AM 07:01 PM 05:24 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:24 PM 04:55 AM 07:53 PM 04:26 AM 08:23 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:48 AM 07:01 PM 05:24 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:25 PM 04:55 AM 07:54 PM 04:26 AM 08:23 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:48 AM 07:01 PM 05:24 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:25 PM 04:55 AM 07:54 PM 04:26 AM 08:24 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:48 AM 07:02 PM 05:24 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:25 PM 04:55 AM 07:54 PM 04:26 AM 08:24 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:48 AM 07:02 PM 05:24 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:25 PM 04:55 AM 07:55 PM 04:26 AM 08:24 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:48 AM 07:02 PM 05:24 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:25 PM 04:56 AM 07:55 PM 04:26 AM 08:25 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:49 AM 07:03 PM 05:24 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:26 PM 04:56 AM 07:56 PM 04:26 AM 08:25 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:49 AM 07:03 PM 05:24 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:26 PM 04:56 AM 07:56 PM 04:26 AM 08:26 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:49 AM 07:03 PM 05:25 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:26 PM 04:56 AM 07:56 PM 04:26 AM 08:26 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:49 AM 07:03 PM 05:25 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:26 PM 04:56 AM 07:56 PM 04:26 AM 08:26 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:49 AM 07:04 PM 05:25 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:26 PM 04:56 AM 07:57 PM 04:26 AM 08:26 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:49 AM 07:04 PM 05:25 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:27 PM 04:56 AM 07:57 PM 04:27 AM 08:27 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:49 AM 07:04 PM 05:25 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:27 PM 04:56 AM 07:57 PM 04:27 AM 08:27 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:50 AM 07:04 PM 05:25 AM 07:29 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:27 PM 04:57 AM 07:58 PM 04:27 AM 08:27 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:50 AM 07:05 PM 05:26 AM 07:29 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:27 PM 04:57 AM 07:58 PM 04:27 AM 08:28 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:50 AM 07:05 PM 05:26 AM 07:29 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:28 PM 04:57 AM 07:58 PM 04:27 AM 08:28 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:50 AM 07:05 PM 05:26 AM 07:29 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:28 PM 04:57 AM 07:58 PM 04:28 AM 08:28 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:51 AM 07:05 PM 05:26 AM 07:30 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:28 PM 04:58 AM 07:58 PM 04:28 AM 08:28 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:51 AM 07:05 PM 05:27 AM 07:30 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:28 PM 04:58 AM 07:59 PM 04:28 AM 08:28 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:51 AM 07:06 PM 05:27 AM 07:30 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:28 PM 04:58 AM 07:59 PM 04:28 AM 08:28 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:51 AM 07:06 PM 05:27 AM 07:30 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:29 PM 04:58 AM 07:59 PM 04:29 AM 08:29 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:52 AM 07:06 PM 05:27 AM 07:30 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:29 PM 04:59 AM 07:59 PM 04:29 AM 08:29 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:52 AM 07:06 PM 05:28 AM 07:30 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:29 PM 04:59 AM 07:59 PM 04:29 AM 08:29 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:52 AM 07:06 PM 05:28 AM 07:30 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:29 PM 04:59 AM 07:59 PM 04:30 AM 08:29 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:52 AM 07:06 PM 05:28 AM 07:30 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:29 PM 05:00 AM 07:59 PM 04:30 AM 08:29 PM