เวลาพระอาทิตย์ขึ้น กาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น กาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

กาฬสินธุ์ เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, กาฬสินธุ์ เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, กาฬสินธุ์ จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, กาฬสินธุ์ จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, กาฬสินธุ์ พระอาทิตย์ขึ้น, กาฬสินธุ์ พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
05:35:20 AM
อีก 7 ชั่วโมง 34 นาที 30 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 06 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
05:35:35 AM
อีก 1 วัน 7 ชั่วโมง 34 นาที 45 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 06 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
05:35:51 AM
อีก 2 วัน 7 ชั่วโมง 35 นาที 1 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 06 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
05:36:07 AM
อีก 3 วัน 7 ชั่วโมง 35 นาที 17 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 06 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:32 AM 06:35 PM 05:08 AM 06:58 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:03 PM 04:40 AM 07:26 PM 04:12 AM 07:55 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:32 AM 06:35 PM 05:08 AM 06:59 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:04 PM 04:40 AM 07:27 PM 04:12 AM 07:55 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:32 AM 06:36 PM 05:08 AM 06:59 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:04 PM 04:40 AM 07:27 PM 04:12 AM 07:56 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:32 AM 06:36 PM 05:08 AM 06:59 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:04 PM 04:40 AM 07:28 PM 04:12 AM 07:56 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:32 AM 06:36 PM 05:08 AM 07:00 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:04 PM 04:40 AM 07:28 PM 04:11 AM 07:57 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:32 AM 06:36 PM 05:08 AM 07:00 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:04 PM 04:40 AM 07:28 PM 04:11 AM 07:57 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:32 AM 06:37 PM 05:08 AM 07:01 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:04 PM 04:40 AM 07:29 PM 04:11 AM 07:58 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:32 AM 06:37 PM 05:08 AM 07:01 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:05 PM 04:40 AM 07:29 PM 04:11 AM 07:58 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:32 AM 06:37 PM 05:08 AM 07:01 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:05 PM 04:40 AM 07:29 PM 04:11 AM 07:58 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:32 AM 06:38 PM 05:09 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:05 PM 04:40 AM 07:30 PM 04:11 AM 07:59 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:32 AM 06:38 PM 05:09 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:05 PM 04:40 AM 07:30 PM 04:11 AM 07:59 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:33 AM 06:38 PM 05:09 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:05 PM 04:41 AM 07:30 PM 04:12 AM 07:59 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:33 AM 06:39 PM 05:09 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:06 PM 04:41 AM 07:31 PM 04:12 AM 08:00 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:33 AM 06:39 PM 05:09 AM 07:03 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:06 PM 04:41 AM 07:31 PM 04:12 AM 08:00 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:33 AM 06:39 PM 05:09 AM 07:03 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:06 PM 04:41 AM 07:31 PM 04:12 AM 08:00 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:33 AM 06:39 PM 05:09 AM 07:03 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:06 PM 04:41 AM 07:32 PM 04:12 AM 08:01 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:33 AM 06:40 PM 05:09 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:07 PM 04:41 AM 07:32 PM 04:12 AM 08:01 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:34 AM 06:40 PM 05:10 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:07 PM 04:41 AM 07:32 PM 04:12 AM 08:01 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:34 AM 06:40 PM 05:10 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:07 PM 04:42 AM 07:32 PM 04:12 AM 08:01 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:34 AM 06:40 PM 05:10 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:07 PM 04:42 AM 07:33 PM 04:13 AM 08:02 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:34 AM 06:41 PM 05:10 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:07 PM 04:42 AM 07:33 PM 04:13 AM 08:02 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:34 AM 06:41 PM 05:11 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:08 PM 04:42 AM 07:33 PM 04:13 AM 08:02 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:35 AM 06:41 PM 05:11 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:08 PM 04:42 AM 07:33 PM 04:13 AM 08:02 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:35 AM 06:41 PM 05:11 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:08 PM 04:43 AM 07:33 PM 04:14 AM 08:02 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:35 AM 06:41 PM 05:11 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:08 PM 04:43 AM 07:34 PM 04:14 AM 08:03 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:35 AM 06:42 PM 05:12 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:08 PM 04:43 AM 07:34 PM 04:14 AM 08:03 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:36 AM 06:42 PM 05:12 AM 07:06 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:09 PM 04:44 AM 07:34 PM 04:15 AM 08:03 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:36 AM 06:42 PM 05:12 AM 07:06 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:09 PM 04:44 AM 07:34 PM 04:15 AM 08:03 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:36 AM 06:42 PM 05:12 AM 07:06 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:09 PM 04:44 AM 07:34 PM 04:15 AM 08:03 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:36 AM 06:42 PM 05:13 AM 07:06 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:09 PM 04:44 AM 07:34 PM 04:16 AM 08:03 PM