เวลาพระอาทิตย์ขึ้น กาญจนบุรี, กาญจนบุรี, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น กาญจนบุรี, กาญจนบุรี, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

กาญจนบุรี เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, กาญจนบุรี เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, กาญจนบุรี จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, กาญจนบุรี จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, กาญจนบุรี พระอาทิตย์ขึ้น, กาญจนบุรี พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันอาทิตย์
20 มิถุนายน 2564
05:55:09 AM
อีก 4 ชั่วโมง 38 นาที 27 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 57 นาที

วันจันทร์
21 มิถุนายน 2564
05:55:22 AM
อีก 1 วัน 4 ชั่วโมง 38 นาที 40 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 57 นาที

วันอังคาร
22 มิถุนายน 2564
05:55:35 AM
อีก 2 วัน 4 ชั่วโมง 38 นาที 53 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 57 นาที

วันพุธ
23 มิถุนายน 2564
05:55:49 AM
อีก 3 วัน 4 ชั่วโมง 39 นาที 7 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 57 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:52 AM 06:47 PM 05:29 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 54 นาที 12:20 PM 05:02 AM 07:37 PM 04:34 AM 08:05 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:52 AM 06:47 PM 05:29 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 54 นาที 12:20 PM 05:02 AM 07:38 PM 04:34 AM 08:06 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:52 AM 06:47 PM 05:29 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 54 นาที 12:20 PM 05:02 AM 07:38 PM 04:34 AM 08:06 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:52 AM 06:48 PM 05:29 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:20 PM 05:02 AM 07:38 PM 04:34 AM 08:07 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:53 AM 06:48 PM 05:29 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:20 PM 05:02 AM 07:39 PM 04:33 AM 08:07 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:53 AM 06:48 PM 05:29 AM 07:12 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:20 PM 05:02 AM 07:39 PM 04:33 AM 08:07 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:53 AM 06:49 PM 05:29 AM 07:12 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:21 PM 05:02 AM 07:40 PM 04:33 AM 08:08 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:53 AM 06:49 PM 05:29 AM 07:12 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:21 PM 05:02 AM 07:40 PM 04:33 AM 08:08 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:53 AM 06:49 PM 05:29 AM 07:13 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:21 PM 05:02 AM 07:40 PM 04:34 AM 08:08 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:53 AM 06:49 PM 05:30 AM 07:13 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:21 PM 05:02 AM 07:41 PM 04:34 AM 08:09 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:53 AM 06:50 PM 05:30 AM 07:13 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:21 PM 05:02 AM 07:41 PM 04:34 AM 08:09 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:53 AM 06:50 PM 05:30 AM 07:13 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:22 PM 05:02 AM 07:41 PM 04:34 AM 08:09 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:53 AM 06:50 PM 05:30 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:22 PM 05:02 AM 07:41 PM 04:34 AM 08:10 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:54 AM 06:51 PM 05:30 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:22 PM 05:02 AM 07:42 PM 04:34 AM 08:10 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:54 AM 06:51 PM 05:30 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:22 PM 05:02 AM 07:42 PM 04:34 AM 08:10 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:54 AM 06:51 PM 05:30 AM 07:15 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:22 PM 05:03 AM 07:42 PM 04:34 AM 08:11 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:54 AM 06:51 PM 05:31 AM 07:15 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:23 PM 05:03 AM 07:43 PM 04:34 AM 08:11 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:54 AM 06:52 PM 05:31 AM 07:15 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:23 PM 05:03 AM 07:43 PM 04:35 AM 08:11 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:54 AM 06:52 PM 05:31 AM 07:15 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:23 PM 05:03 AM 07:43 PM 04:35 AM 08:11 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:55 AM 06:52 PM 05:31 AM 07:16 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:23 PM 05:03 AM 07:43 PM 04:35 AM 08:12 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:55 AM 06:52 PM 05:31 AM 07:16 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:24 PM 05:04 AM 07:44 PM 04:35 AM 08:12 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:55 AM 06:52 PM 05:32 AM 07:16 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:24 PM 05:04 AM 07:44 PM 04:35 AM 08:12 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:55 AM 06:53 PM 05:32 AM 07:16 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:24 PM 05:04 AM 07:44 PM 04:36 AM 08:12 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:56 AM 06:53 PM 05:32 AM 07:16 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:24 PM 05:04 AM 07:44 PM 04:36 AM 08:12 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:56 AM 06:53 PM 05:32 AM 07:16 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:24 PM 05:05 AM 07:44 PM 04:36 AM 08:13 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:56 AM 06:53 PM 05:33 AM 07:17 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:25 PM 05:05 AM 07:44 PM 04:36 AM 08:13 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:56 AM 06:53 PM 05:33 AM 07:17 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:25 PM 05:05 AM 07:45 PM 04:37 AM 08:13 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:57 AM 06:53 PM 05:33 AM 07:17 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:25 PM 05:05 AM 07:45 PM 04:37 AM 08:13 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:57 AM 06:54 PM 05:33 AM 07:17 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:25 PM 05:06 AM 07:45 PM 04:37 AM 08:13 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:57 AM 06:54 PM 05:34 AM 07:17 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:25 PM 05:06 AM 07:45 PM 04:38 AM 08:13 PM