เวลาพระอาทิตย์ขึ้น กระบี่, กระบี่, ประเทศไทย | มกราคม 2565

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น กระบี่, กระบี่, ประเทศไทย | มกราคม 2565 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

กระบี่ เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, กระบี่ เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, กระบี่ จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, กระบี่ จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, กระบี่ พระอาทิตย์ขึ้น, กระบี่ พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันจันทร์
24 มกราคม 2565
06:44:07 AM
อีก 8 ชั่วโมง 8 นาที 1 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 44 นาที

วันอังคาร
25 มกราคม 2565
06:44:12 AM
อีก 1 วัน 8 ชั่วโมง 8 นาที 6 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 45 นาที

วันพุธ
26 มกราคม 2565
06:44:15 AM
อีก 2 วัน 8 ชั่วโมง 8 นาที 9 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 45 นาที

วันพฤหัสบดี
27 มกราคม 2565
06:44:18 AM
อีก 3 วัน 8 ชั่วโมง 8 นาที 12 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 45 นาที

มกราคม 2022

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันเสาร์
1 มกราคม
06:38 AM 06:18 PM 06:15 AM 06:40 PM 18 ชั่วโมง, 39 นาที 12:28 PM 05:49 AM 07:06 PM 05:23 AM 07:32 PM
วันอาทิตย์
2 มกราคม
06:38 AM 06:18 PM 06:15 AM 06:41 PM 18 ชั่วโมง, 40 นาที 12:28 PM 05:49 AM 07:07 PM 05:23 AM 07:33 PM
วันจันทร์
3 มกราคม
06:38 AM 06:19 PM 06:16 AM 06:41 PM 18 ชั่วโมง, 40 นาที 12:28 PM 05:50 AM 07:07 PM 05:24 AM 07:33 PM
วันอังคาร
4 มกราคม
06:39 AM 06:19 PM 06:16 AM 06:42 PM 18 ชั่วโมง, 40 นาที 12:29 PM 05:50 AM 07:08 PM 05:24 AM 07:34 PM
วันพุธ
5 มกราคม
06:39 AM 06:20 PM 06:17 AM 06:42 PM 18 ชั่วโมง, 40 นาที 12:29 PM 05:51 AM 07:08 PM 05:25 AM 07:34 PM
วันพฤหัสบดี
6 มกราคม
06:40 AM 06:20 PM 06:17 AM 06:43 PM 18 ชั่วโมง, 40 นาที 12:30 PM 05:51 AM 07:09 PM 05:25 AM 07:35 PM
วันศุกร์
7 มกราคม
06:40 AM 06:21 PM 06:17 AM 06:43 PM 18 ชั่วโมง, 40 นาที 12:30 PM 05:51 AM 07:09 PM 05:25 AM 07:35 PM
วันเสาร์
8 มกราคม
06:40 AM 06:21 PM 06:18 AM 06:44 PM 18 ชั่วโมง, 40 นาที 12:31 PM 05:52 AM 07:10 PM 05:26 AM 07:36 PM
วันอาทิตย์
9 มกราคม
06:41 AM 06:22 PM 06:18 AM 06:44 PM 18 ชั่วโมง, 41 นาที 12:31 PM 05:52 AM 07:10 PM 05:26 AM 07:36 PM
วันจันทร์
10 มกราคม
06:41 AM 06:22 PM 06:18 AM 06:44 PM 18 ชั่วโมง, 41 นาที 12:31 PM 05:53 AM 07:10 PM 05:27 AM 07:36 PM
วันอังคาร
11 มกราคม
06:41 AM 06:23 PM 06:19 AM 06:45 PM 18 ชั่วโมง, 41 นาที 12:32 PM 05:53 AM 07:11 PM 05:27 AM 07:37 PM
วันพุธ
12 มกราคม
06:41 AM 06:23 PM 06:19 AM 06:45 PM 18 ชั่วโมง, 41 นาที 12:32 PM 05:53 AM 07:11 PM 05:27 AM 07:37 PM
วันพฤหัสบดี
13 มกราคม
06:42 AM 06:24 PM 06:19 AM 06:46 PM 18 ชั่วโมง, 41 นาที 12:33 PM 05:54 AM 07:12 PM 05:28 AM 07:38 PM
วันศุกร์
14 มกราคม
06:42 AM 06:24 PM 06:20 AM 06:46 PM 18 ชั่วโมง, 42 นาที 12:33 PM 05:54 AM 07:12 PM 05:28 AM 07:38 PM
วันเสาร์
15 มกราคม
06:42 AM 06:25 PM 06:20 AM 06:47 PM 18 ชั่วโมง, 42 นาที 12:33 PM 05:54 AM 07:13 PM 05:28 AM 07:38 PM
วันอาทิตย์
16 มกราคม
06:42 AM 06:25 PM 06:20 AM 06:47 PM 18 ชั่วโมง, 42 นาที 12:34 PM 05:54 AM 07:13 PM 05:29 AM 07:39 PM
วันจันทร์
17 มกราคม
06:43 AM 06:25 PM 06:20 AM 06:48 PM 18 ชั่วโมง, 42 นาที 12:34 PM 05:55 AM 07:13 PM 05:29 AM 07:39 PM
วันอังคาร
18 มกราคม
06:43 AM 06:26 PM 06:21 AM 06:48 PM 18 ชั่วโมง, 43 นาที 12:34 PM 05:55 AM 07:14 PM 05:29 AM 07:39 PM
วันพุธ
19 มกราคม
06:43 AM 06:26 PM 06:21 AM 06:48 PM 18 ชั่วโมง, 43 นาที 12:35 PM 05:55 AM 07:14 PM 05:30 AM 07:40 PM
วันพฤหัสบดี
20 มกราคม
06:43 AM 06:27 PM 06:21 AM 06:49 PM 18 ชั่วโมง, 43 นาที 12:35 PM 05:55 AM 07:15 PM 05:30 AM 07:40 PM
วันศุกร์
21 มกราคม
06:43 AM 06:27 PM 06:21 AM 06:49 PM 18 ชั่วโมง, 43 นาที 12:35 PM 05:56 AM 07:15 PM 05:30 AM 07:40 PM
วันเสาร์
22 มกราคม
06:43 AM 06:28 PM 06:21 AM 06:50 PM 18 ชั่วโมง, 44 นาที 12:36 PM 05:56 AM 07:15 PM 05:30 AM 07:41 PM
วันอาทิตย์
23 มกราคม
06:44 AM 06:28 PM 06:22 AM 06:50 PM 18 ชั่วโมง, 44 นาที 12:36 PM 05:56 AM 07:16 PM 05:31 AM 07:41 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันจันทร์
24 มกราคม
06:44 AM 06:28 PM 06:22 AM 06:50 PM 18 ชั่วโมง, 44 นาที 12:36 PM 05:56 AM 07:16 PM 05:31 AM 07:41 PM
วันอังคาร
25 มกราคม
06:44 AM 06:29 PM 06:22 AM 06:51 PM 18 ชั่วโมง, 45 นาที 12:36 PM 05:56 AM 07:16 PM 05:31 AM 07:42 PM
วันพุธ
26 มกราคม
06:44 AM 06:29 PM 06:22 AM 06:51 PM 18 ชั่วโมง, 45 นาที 12:36 PM 05:56 AM 07:16 PM 05:31 AM 07:42 PM
วันพฤหัสบดี
27 มกราคม
06:44 AM 06:30 PM 06:22 AM 06:51 PM 18 ชั่วโมง, 45 นาที 12:37 PM 05:57 AM 07:17 PM 05:31 AM 07:42 PM
วันศุกร์
28 มกราคม
06:44 AM 06:30 PM 06:22 AM 06:52 PM 18 ชั่วโมง, 46 นาที 12:37 PM 05:57 AM 07:17 PM 05:31 AM 07:42 PM
วันเสาร์
29 มกราคม
06:44 AM 06:30 PM 06:22 AM 06:52 PM 18 ชั่วโมง, 46 นาที 12:37 PM 05:57 AM 07:17 PM 05:31 AM 07:43 PM
วันอาทิตย์
30 มกราคม
06:44 AM 06:31 PM 06:22 AM 06:52 PM 18 ชั่วโมง, 46 นาที 12:37 PM 05:57 AM 07:18 PM 05:32 AM 07:43 PM
วันจันทร์
31 มกราคม
06:44 AM 06:31 PM 06:22 AM 06:53 PM 18 ชั่วโมง, 47 นาที 12:37 PM 05:57 AM 07:18 PM 05:32 AM 07:43 PM